Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowin

Inwestycje gminne 29.12.2008

 

 

- sieć wodociągową z rur PE fi 90 mm - L 2.451 mb,

- przyłącza wodociągowe z rur PE fi 32 mm L - 60 mb 3 szt. w tym leśniczówka.

Wykonawcą inwestycji była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.