Turznica i Stare Jabłonki w programie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”

Gmina 25.04.2018

W ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.” w 2018 r. dofinansowanie otrzymały dwadzieścia trzy sołectwa z województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym dwa z terenu Gminy Ostróda- Turznica oraz Stare Jabłonki.

 

Turznica  
„Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego  terenu w Turznicy” – kwota dofinansowania 10 000,00zł


Przedsięwzięcie obejmuje  najważniejszy historycznie obszar Turznicy z dzwonnicą i obeliskiem. Pierwszą drewnianą dzwonnicę wzniesiono prawdopodobnie już w średniowieczu. Obecnie istniejący obiekt obudowanej ścianami z desek dzwonnicy ma historię XVIII-wieczną, ale jej obecny kształt pochodzi z lat 20 XX wieku. Natomiast obelisk poświęcony mieszkańcom Turznicy poległym podczas I wojny światowej wzniesiono obok dzwonnicy około 1923 r. (obecnie pełni funkcję wiejskiej kapliczki).

W ramach inwestycji planuje się następujący zakres robót:
- remont i renowacja dzwonnicy,
- remont i konserwacja obelisku,
- montaż tablic okolicznościowych,
- zagospodarowanie terenu zielonego i mała architektura.

 

Stare Jabłonki

„Doposażenie działki 325/4  w zestaw do  Street workaut” – kwota dofinansowania 9 926,10zł


Przedsięwzięcie obejmuję doposażenie terenu w zestaw do street workout. Street workout (pol. uliczny trening) – aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu specjalnie wykonywanych do tego celu parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę, czyli aktywność fizyczna polegającą na treningu siłowym opartym o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała.

Inwestycja uzupełni utrwalany w świadomości mieszkańców wizerunek miejscowości jako idealnego miejsca do rozwoju sportu i rekreacji.