U W A G A !!! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda

Gmina 09.07.2020
U  W A G A !!!
 
zmiana siedziby

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15
w gminie Ostróda
 
         Postanowieniem Nr 532-25/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 czerwca 2020 r. na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r., została dokonana  zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda;
 
na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 wyznaczono:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. 11-ego listopada 39, 14-100 Ostróda.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas