Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 02.09.2013

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w poniedziałek 2 września 2013r. Pierwszym  elementem tej uroczystości była Msza św., którą odprawił ks. Leszek Nowak, proboszcz tutejszej parafii. Po mszy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do budynku szkoły.
Pani Dyrektor Zespołu Bożena Bohdziewicz po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014, przywitała wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców, przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, a następnie omówiła organizację pracy w roku szkolnym.
Na zakończenie odczytane zostały listy skierowane do społeczności szkolnej: Pani Minister Edukacji Narodowej, Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Ostróda.

 

13