XV EDYCJIA KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” rok szkolny 2015/2016

Szkoła Podstawowa w Durągu 06.11.2015

XV EDYCJIA KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” odbyła się 06.11.2015r. w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu. Do konkursu przystąpili następujący uczniowie:

 

1.Czubak Emilia.,

2.Cichowski Adam.,

3.Chmielewska Małgorzata.,

4.Żeberek Michał.,

5.Gutferski Przemysław.,

6.Kołakowska Agnieszka

7.Laskowska Kaja.,

8.Machula Grzegorz.,

9.Rydel Dominik.

CELE KONKURSU:

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.

3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

5. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

6. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.

7. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

9. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.

10. Nauka umiejętności interpretowania mapy.

11.Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

12. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

 

1 etap: szkolny – rywalizacja między uczniami w obrębie danej szkoły.

Do następnego, gminnego etapu przeszli następujący uczniowie:

1.Machula Grzegorz,

2.Czubak Emilia,

3.Gutferski Przemysław,

4.Kołakowska Agnieszka.

 

Szkolny koordynator konkursu: Agnieszka Kocik-Zakrzewska