Zapisy na obiady w szkole

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 03.09.2019

Od 9 września 2019 r.  w naszej szkole odbywać się będzie dożywianie uczniów. Proszę o  pisemne zadeklarowanie czy Państwa dziecko będzie odpłatnie spożywało posiłek (cena posiłku 3,00 zł. Miesięczny koszt to około 60-66 zł).

Proszę o przekazanie deklaracji dla Pani Małgorzaty Klimowskiej - intendentki przedszkola.

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci skorzystały z pomocy GOPS- u w formie dożywiania winni zgłosić się do pracownika socjalnego z rejonu z podaniem i dochodami netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 792,00 zł. netto.