Życzenia, podziękowania i gratulacje... Jubileusz Honorowego Obywatela Gminy Ostróda

Gmina 05.02.2020

W Gminnym Centrum Kulturalno -Bibliotecznym w Samborowie odbyła się uroczystość z okazji  Jubileuszu 90-tych urodzin Pana Edmunda Kajetanka – Honorowego Obywatela Gminy Ostróda. Wieloletnia praca edukacyjna i działalność kulturalna Pana Edmunda jest wzorem do naśladowania przez młode pokolenia. Licznie przybyli goście życzyli Jubilatowi dobrego zdrowia, pogody ducha, niegasnącej energii i siły, a także satysfakcji z życiowych osiągnięć. Były wzruszenia, uściski, wspomnienia, mnóstwo śmiechu, jak również gromkie "Dwieście lat" na stojąco. Atmosfera nie do opisania słowami. Człowiek o wielkim sercu Pan Edmund Kajetanek. To zaszczyt mieć takiego Honorowego Obywatela.