21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie

Oświata 21.11.2022
Obchody poprzedzone były wyborami najżyczliwszej osoby z grup przedszkolnych oraz z poszczególnych klas.
Samorząd Uczniowski przeprowadził też wśród uczniów sondę mającą na celu wyłonienie spośród kadry nauczycielskiej osoby, która zasługuje na miano najżyczliwszej.

 

Na uroczystym apelu wręczone zostały dyplomy i urocze figurki aniołków, które wykonała p. Marta Jasińska.
W rankingu na najżyczliwszego nauczyciela zwyciężyła p. Dorota Grzela.
Uczniowie kl. IV pod opieką p. Bogumiły Jabłonka i p. Anny Morawskiej przygotowali krótkie przedstawienie nawiązujące do dzisiejszego święta.
Wszystkim podobał się sposób w jaki pokazali dlaczego warto być życzliwym.
W tym dniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Nasza szkoła działa na rzecz przestrzegania praw dziecka, dlatego dzisiaj w każdej klasie zostały one przypomniane.
Każdemu dziecko, niezależnie od koloru skóry, wyznania, czy pochodzenia przysługują takie same prawa.