25 mln. inwestycja na terenie gminy otwarta !!!!

Inwestycje gminne 31.12.2008

 

Budowa zakładu zamknęła się w kwocie 25.000.000 złotych. Montaż finansowy budowy zakładu wspierało 12.000.000 złotych wkładu własnego 19 samorządów proporcjonalnie do produkowanych śmieci oraz 13.000.000 złotych, w tym 9.250.000 złotych z Fundacji EkoFundusz, 1.500.000 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 600.000 złotych z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz 100.000 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zakład powstał na terenie dawnego wysypiska nieczystości stałych, które istniało od ponad 25 lat. Tereny dotychczasowego wysypiska zostaną zrekultywowane, a powstała spółka będzie zajmowała się kompleksowo całością obsługi w zakresie segregacji, odzysku surowców wtórnych, ich zbytu i zagospodarowania pozostałych odpadów.

Nowootwarty Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych niewątpliwie poprawi oraz uporządkuje dotychczasową gospodarkę odpadami stałymi. Będzie to również prowadziło w dalszej perspektywie do obniżenia wysokości podatków. Realizacja tak ważnego dla regionu Warmii i Mazur zadania nie odbyłaby się bez przychylności Gminy Ostróda oraz jej mieszkańców. Samorząd Gminy zainicjował proces budowania nowego zakładu segregującego odpady sprzedając pod jej budowę działkę gminną. Przychylność mieszkańców Rudna, którym należą się szczególne podziękowania, zaowocowała tym, że od stycznia 2009 zakład zacznie działać pełną parą a pracę w nim znajdzie ok. 20, a docelowo nawet 50 mieszkańców Gminy Ostróda.