Adaptacja stołówki w Gimnazjum w Ostródzie

Inwestycje gminne 22.01.2008

 

 

Gminne Gimnazjum w Ostródzie funkcjonuje od 1 września 2000r., obecnie uczęszcza do niego 185 uczniów z Międzylesia, Starych Jabłonek, Lubajn, Zwierzewa, Kątna i Idzbarka. Rok 2008 jest szczególny w krótkiej historii szkoły, gdyż oprócz uruchomienia stołówki, planowane są tak wielkie wydarzenia, jak nadanie imienia oraz otrzymania sztandaru.