„Aktywni Błękitni- szkoła przyjazna wodzie” IV edycja programu edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu zakończona.

Szkoła Podstawowa w Durągu 04.06.2023

1 czerwca 2023r. nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach, pokazach, prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa nad wodą. Zajęcia poprowadzili policyjni wodniacy z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Przygotowano również stoisko Aktywnych Błękitnych, gdzie uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli uzyskać informacje dotyczące zasobów wodnych, bezpieczeństwa nad woda oraz rozwiązać wodne krzyżówki, rebusy, wykreślanki.