Anioły Ekologii Warmii i Mazur 2010

Gmina 07.06.2010

Podczas XI Forum Ekologicznego, które odbyło się w Rynie wręczone prestiżowe statuetki Anioły Ekologii. Gala miała wyjątkowo uroczysty charakter. Gmina Ostróda otrzymała statuetkę „Anioł Ekologii” w kategorii „Inwestycje środowiskowe”.

 


Natomiast za wieloletnią pracę na rzecz zmniejszania oddziaływania odpadów na środowisko Warmii i Mazur, realizację regionalnych projektów z zakresu gospodarki odpadami, jak również dotychczasową pracę na rzecz zmian zachowań społecznych i edukacji ekologicznej związanej z gospodarka odpadami nagrodę "Opiekun Środowiska Warmii i Mazur" w kategorii Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymał Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.