Apel o pomoc dot. ustalenia losów warszawskich uchodźców

Gmina 28.08.2009

Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w wyjaśnieniu nieznanych losów uchodźców z Warszawy po Powstaniu Warszawskim oraz pozyskaniu informacji o ludziach, którzy udzielili wsparcia i pomocy mieszkańcom Warszawy wypędzonym z miasta po upadku Powstania. Zależy nam na tym, aby te świadectwa utrwalić i zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń.

 

W dniu 01.08.2009 r. z takim apelem wystąpiła do mnie Prezydent miasta stołecznego Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz z prośbą o przekazanie informacji o nieznanym bądź zapomnianym wkładzie mieszkańców gminy Ostróda – o wszelkich formach pomocy udzielanej uchodźcom z Warszawy. Pragniemy udokumentować i ochronić przed zapomnieniem świadectwo ducha i ofiarności polskiego społeczeństwa – pisze Pani Prezydent. Jeżeli dysponujecie Państwo informacjami w tej sprawie proszę o kontakt z tut. urzędem pok. nr 116 lub kontakt telefoniczny (089) 676-07-16. 

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin