Bezpieczna Droga do Szkoły

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 24.10.2023

Z przyjemnością informujemy, że akcja "Bezpieczna Droga do Szkoły", zorganizowana przez Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, zakończyła się z sukcesem na terenie naszej gminy. Akcja miała na celu podniesienie świadomości i edukację dzieci dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

W ramach przedmiotowej akcji przeprowadziliśmy cykl spotkań z dzielnicowymi policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, którzy odwiedzili szkoły oraz przedszkola na terenie Gminy Ostróda. Podczas tych spotkań, nasi dzielnicowi omawiali z dziećmi zasady ruchu drogowego, przy użyciu znaków drogowych jako pomoc dydaktyczną. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak bezpiecznie poruszać się pieszo oraz na rowerze, jak rozpoznawać i respektować znaki drogowe oraz jak być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego.
 
Na zakończenie akcji, każde dziecko otrzymało od Zastępcy Wójta Gminy Ostróda, Grzegorza Kastrau, odblaski. Odblaski te są niezwykle ważne, zwłaszcza w okresie słabego oświetlenia, ponieważ znacząco zwiększają widoczność dzieci na drodze, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa.
 
Ponadto, nasze szkoły otrzymały gry o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Te gry stanowią doskonały narzędzie edukacyjne, które pomoże w dalszym promowaniu wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze wśród uczniów.
 
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej ważnej akcji i wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie przyczynić się do zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci naszej gminy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za ich wkład i zaangażowanie w tę inicjatywę.
 
Bądźmy odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego i dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci na drodze.