Bezpłatne warsztaty terapeutyczne

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 03.04.2024

Zachęcamy chętnych Mieszkańców Gminy Ostróda do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2024 r.. Program finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025.