Bogdan Bartnicki objął stanowisko Wójta Gminy Ostróda

Gmina 08.08.2012

Na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył z dniem 3 sierpnia 2012r. do pełnienia funkcji Wójta Gminy Ostróda Pana Bogdana Bartnickiego do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.