Budowa infrastruktury komunalnej w Durągu

Inwestycje gminne 15.04.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg” na łączną kwotę brutto : 9.635.999,99 zł z terminem realizacji do 14 grudnia 2023 roku. Realizacja inwestycji tak ważnej dla gminy Ostróda możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z  Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 7.719.000,00 zł. W podpisaniu umowy obecna była Senator RP Bogusława Orzechowska.

 

Wykonawcą w/w zadania będzie konsorcjum w składzie:

Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

 

Nadzór inwestorski przy w/w przedsięwzięciu sprawować będzie firma Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzór w Ostródzie

 

Zakres rzeczowy zadania:

 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna– 2708 mb,
- kanalizacja sanitarna tłoczna – 3218 mb,
- przewierty sterowane – 700 mb,
- przydomowe przepompownie ścieków – 7 kpl.
- zbiorcze przepompownie ścieków – 3 kpl.
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 961 mb,
- sieć wodociągowa - 2206 mb,
- przewierty sterowane – 692 mb,
- przyłącza wodociągowe – 8 mb,
- kanalizacja deszczowa – 357 mb,
- separator – 1 kpl.
- drogi z kostki brukowej betonowej - 2515,3 m2,
- chodniki z kostki brukowej betonowej - 154,4 m2.