Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 08.08.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 na działce nr 7/32 obecnie działka nr 7/35 obręb Górka z utworów czwartorzędowych dla potrzeb budowy Stacji Uzdatniania Wody”. Wykonawcą w/w zadania będzie STUDBUD Zakład Studniarski Łukasz Gąsior. Wartość zadania wynosi 336.528,00 zł brutto. W/w firma została wyłoniona zgodnie z ustawą PZP / tryb podstawowy/.

 

Zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, składających się  z otworu nr 1 i 2 o głębokości  do 72 m każdy


Zadanie finansowania ze środków własnych Gminy Ostróda. Termin realizacji przedsięwzięcia 100 dni od podpisania umowy.