Budżet Gminy Ostróda na 2010 rok

Gmina 11.01.2010

W dniu 18 grudnia 2009 roku Rada Gminy Ostróda, jako pierwszy z ostródzkich samorządów uchwaliła jednogłośnie budżet gminy na 2010 rok. Budżet w 2010 roku przewiduje wpływy w wysokości 47 965 825 zł, a wydatki w wysokości 52 965 825 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 000 000 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów. Najwięcej zaplanowanych wydatków pochłoną inwestycje - 34%, oświata - 33,6% oraz pomoc społeczna - 17,5%.