Delegacja nauczycieli z Haltern w Gimnazjum w Durągu.

Oświata 16.05.2008

 

 

.