delegacje francuską z departamentu Côtes-d'Armor w Gminie Ostróda

Współpraca zagraniczna 15.04.2016

Gmina Ostróda na zaproszenie Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa gościła delegację francuską z departamentu Côtes-d'Armor. Przedstawiciele francuskiego regionu partnerskiego reprezentowali samorządy gminne (Ploeuc-L’Hermitage, Erquy), stowarzyszenie „Ploeuc-L’Hermitage-Europe, lokalną grupę działania „Pays de Saint-Brieuc” oraz szkołę rolniczą La Ville Davy z Quessoy.

Celem wizyty gości z Francji było nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy samorządami gminnymi, opracowanie założeń projektu współpracy poświęconego rozwojowi turystyki finansowanego z programu LEADER (PROW 2014-2020) pomiędzy lokalnymi grupami działania „Pays de Saint-Brieuc” oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”.

 

Goście podczas trzydniowej wizyty poglądowej poznali interesujące ich obiekty, instytucje i organizacje, a w szczególności – Pomorskomazurską Hodowlę Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie – Oddział Szyldak, Wzgórza Dylewskie z ich atutami przyrodniczymi i infrastrukturą turystyczną, gospodarstwa agroturystyczne oraz walory i infrastrukturę turystyczną Ostródy, Olsztyna i Łukty. Delegacja złożyła również wizytę w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie oraz w siedzibie LGD Kraina Drwęcy i Pasłęki w Łukcie.

Na zakończenie wizyty delegaci postanowili sformalizować kontakty poprzez podpisanie na kolejnych spotkaniach należytych porozumień oraz przystąpić do konkretnych działań w zakresie realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy międzynarodowej.

Gmina Ploeuc-l’Hermitage – 4100 mieszkańców – jest liderem na rynku francuskim w uprawie ziemniaka; co trzy lata organizuje kilkudniową imprezę promującą ten lokalny produkt, który przyciąga 30 tysięcy osób.