Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Ostróda - kwestionariusz ankiety internetowej

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 04.07.2023
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 4 lipca do 18 lipca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Ostróda. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
Zachęcamy do udziału w badaniu.