ewekuacja budynku Urzędu Gminy Ostróda

OSP 07.07.2011

W dniu 30 czerwca br. miała miejsce ewakuacja budynku Urzędu Gminy Ostróda w związku z przeprowadzonym ćwiczeniem PPOŻ w zakresie doskonalenia procedur na wypadek pożaru. Ewakuacja pracowników Urzędu przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki ratowniczo-gaśnicze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i OSP Ornowo.