FOTOKONKURS ROZSRZYGNIĘTY

Gmina 30.06.2011

Dnia 27  czerwca 2011r. konkurs fotograficzny 
„Gmina Ostróda w obiektywie” został rozstrzygnięty.

 


Wpłynęło ok. 100 fotografii przedstawiających różne zakątki naszej gminy. Jury miało trudny wybór, gdyż  poziom nadesłanych fotografii był bardzo dobry. Wszystkie prace zostały ocenione przez jury pod kątem poprawności technicznej wykonanego zdjęcia, kreatywności oraz wizji artystycznej, jednak z naciskiem na charakterystyczne i rozpoznawalne elementy dla naszej gminy.

Laureaci konkursu:
I nagroda Katarzyna Banasiuk - „Krajobraz Idzbarka”
II nagroda Joanna Makar - „Droga w Samborowie, prowadząca na powojenne bunkry”
III nagroda Sandra Dymkowska - „Piękno terenu wsi Morliny”
IV nagroda Grzegorz Rybarkiewicz - „Wiadukt kolejowy”
V nagroda Beata Garstkowska - „Jezioro francuskie”

Wyróżnienia otrzymali: Julia Ogrodowczyk, Natalia Maszkowska, Aleksandra Leszczyńska, Sara Królikowska, Adrianna Kowalczyk, Henryk Dziekoński, Weronika Ogrodowczyk, Anna Ogrodowczyk, Paulina klimkiewicz, Damian Dymczyk.

O terminie wręczenia nagród poinformujemy zwycięzców drogą e-mailową.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom fotokonkursu dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do udziału w następnych konkursach organizowanych przez Gminę Ostróda

altI nagroda Katarzyna Banasiuk - „Krajobraz Idzbarka”altII nagroda Joanna Makar - „Droga w Samborowie, prowadząca na powojenne bunkry”altIII nagroda Sandra Dymkowska - „Piękno terenu wsi Morliny”altIV nagroda Grzegorz Rybarkiewicz - „Wiadukt kolejowy”altV nagroda Beata Garstkowska - „Jezioro francuskie”