Gmina Ostróda najlepszą gminą w woj. Warmińsko - Mazurskim w sporcie masowym

Gmina 26.02.2009

 

MLKS FOTO „OLA” Ostróda (sekcja siatkówki) wyróżniony został statuetką za najlepszy Klub woj. Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszony w LZS.  

MLKS „OSTRÓDZIANKA” (sekcja tenisa stołowego) wyróżniony został statuetką za II miejsce w kraju w współzawodnictwie w sporcie młodzieżowym.

Wyróżnienia z rąk Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS odebrali:

Zbigniew Michalak Prezes MLKS „Foto „Ola” i Z-ca Przewodniczącego GZ LZS w Ostródzie i Waldemar Cieśluk Inspektor d/s Sportu w UG Ostróda i Członek Zarządu MLKS „Ostródzianka. 

Na zdjęciach.

1. Zbigniew Michalak i Waldemar Cieśluk w towarzystwie Przewodniczącego RG ZK LZS Romana Jagielińskiego.

2. Przedstawiciele Gminy Ostróda Z. Michalak i W. Cieśluk.

3. Przedstawiciele Woj. Warmińsko-Mazurskiego od lewej: Marek Jaczun Z-ca Przew. WM Z LZS, Waldemar Cieśluk, Roman Jagieliński, Zbigniew Matula MLKS Orneta i Zbigniew Michalak.

4. Zbigniew Michalak przekazuje statuetkę (wyróżnienie) dla Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina podczas Spotkania Noworocznego, które odbyło się w dni 23 lutego w Hotelu Sajmino w Kajkowie.