Gmina Przyjazna Przedsiębiorczości

Gmina 23.11.2007

 

 


Celem konkursu było wyłonienie, nagrodzenie, a następnie promocja tych gmin, które stwarzają dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju Gmin, które poprzez współpracę z firmami podejmują kroki w celu stwarzania nowych miejsc pracy, a przede wszystkim potrafią zadbać o istniejące podmioty gospodarcze.

Ocenie konkursowej podlegała dynamika rozwoju gminy w latach 2005-2006, oraz zaangażowanie samorządu w działania ułatwiające inwestowanie na jej terenie zarówno polskim jak i zagranicznym firmom, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia i poprawy jakości życia mieszkańców. Oceniano również działania przystosowujące gminę do warunków, obowiązujących w Unii Europejskiej, takich jak: wdrożenie systemów jakości, systemów informatycznych, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, przygotowanie kadry zarządzającej oraz działania mające ułatwić inwestycje na terenie Gminy (ulgi, udogodnienia, rozbudowa infrastruktury).