Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Ostróda

OSP 04.06.2017

W miniony weekend strażacy z gminy Ostróda rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych. W tym roku zawody zostały po raz pierwszy podzielone na dwa etapy. W sobotę rywalizowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, natomiast w niedzielę zmagały się dorosłe zespoły z Jednostek OSP z terenu Gminy Ostróda.

W Idzbarku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Ostróda. W zawodach udział wzięło dziewięć drużyn chłopców z Brzydowa, Idzbarka, Ornowa, Pietrzwałdu, Reszek, Samborowa, Smykówka, Starych Jabłonek i Turznicy oraz jedna drużyna dziewcząt z Samborowa. Zawody przebiegły w duchu zdrowej rywalizacji i w miłej atmosferze.

 

Należałoby również wspomnieć o profesjonalnej organizacji zawodów i przygotowaniu zaplecza kulinarnego. Dla wszystkich uczestników wydarzenia został przygotowany nieodpłatny posiłek.


W wyniku dwóch konkurencji zostali wyłonieni zwycięzcy:

MDP Chłopcy

I miejsce - MDP chłopcy Idzbark

II miejsce - MDP chłopcy Turznica

III miejsce - MDP chłopcy Reszki

IV miejsce - MDP chłopcy Smykówko

V miejsce - MDP chłopcy Pietrzwałd

VI miejsce - MDP chłopcy Ornowo

VII miejsce - MDP chłopcy Stare Jabłonki

VIII miejsce - MDP chłopcy Brzydowo

IX miejsce - MDP chłopcy Samborowo

 

MDP Dziewczęta

I miejsce - MDP dziewczęta Samborowo

 

Dzień później w miejscowości Stare Jabłonki o godzinie 1100 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Ostróda zmierzyły się natomiast w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych  o Puchar Wójta Gminy Ostróda. Męskie drużyny były reprezentowane przez OSP Brzydowo, OSP Durąg, OSP Glaznoty, OSP Idzbark, OSP Naprom, OSP Ornowo, OSP Pietrzwałd, OSP Reszki, OSP Samborowo, OSP Smykówko, OSP Stare Jabłonki, OSP Turznica, natomiast płeć piękna przez OSP Brzydowo, OSP Pietrzwałd, OSP Samborowo, OSP Smykówko.

Zawody te oprócz oczywistej funkcji jaką jest intensywne szkolenie pożarnicze niezbędne w przygotowaniu do działań  ratowniczych były świetną okazją do wspólnej zabawy dla całej braci strażackiej, kibiców i mieszkańców gminy Ostróda. Zmagania odbywały się w dwóch konkurencjach, jako pierwsza odbyła się strefa pożarnicza 7x50m z przeszkodami, a następnie ćwiczenia bojowe.

Ćwiczenia bojowe kobiet

I miejsce OSP PIETRZWAŁD z wynikiem 58,6s

II miejsce OSP SMYKÓWKO z wynikiem 65,7s

III miejsce OSP BRZYDOWO z wynikiem 79,7s

IV miejsce OSP SAMBOROWO z wynikiem 80,8s

 

Ćwiczenia bojowe mężczyzn

I miejsce OSP BRZYDOWO z wynikiem 45,5s

II miejsce OSP PIETRZWAŁD z wynikiem 48,0s

III miejsce OSP SMYKÓWKO z wynikiem 52,2s

IV miejsce OSP ORNOWO z wynikiem 52,4s

V miejsce OSP IDZBARK z wynikiem 55,5s

VI miejsce OSP TURZNICA z wynikiem 57,7s

VII miejsce OSP NAPROM z wynikiem 60,1s

VIII miejsce OSP RESZKI z wynikiem 62,5s

IX miejsce OSP STARE JABŁONKI z wynikiem 66,2s

X miejsce OSP SAMBOROWO z wynikiem 68,0s

XI miejsce OSP DURĄG z wynikiem 68,5s

XII miejsce OSP GLAZNOTY z wynikiem 79,4s

 

Strefa pożarnicza kobiet

I miejsce OSP BRZYDOWO z wynikiem 74,10s

II miejsce OSP SMYKÓWKO z wynikiem 77,90s

III miejsce OSP PIETRZWAŁD z wynikiem 80,10s

IV miejsce OSP SAMBOROWO z wynikiem 87,50s

 

Strefa pożarnicza mężczyzn

I miejsce OSP BRZYDOWO z wynikiem 64,0s

II miejsce OSP IDZBARK z wynikiem 64,30s

III miejsce OSP ORNOWO z wynikiem 65,50s

IV miejsce OSP SMYKÓWKO z wynikiem 65,90s

V miejsce OSP PIETRZWAŁD z wynikiem 67,60s

VI miejsce OSP RESZKI z wynikiem 68,10s

VII miejsce OSP GLAZNOTY z wynikiem 70,30s

VIII miejsce OSP NAPROM z wynikiem 72,60s

IX miejsce OSP STARE JABŁONKI z wynikiem 74,10s

X miejsce OSP SAMBOROWO z wynikiem 76,40s

XI miejsce OSP TURZNICA z wynikiem 76,80s

XII miejsce OSP DURĄG z wynikiem 82,20s

 

W wyniku zmagań w obu etapach zostali wyłonieni zwycięzcy obu grup:

 

GRUPA C

I miejsce OSP PIETRZWAŁD z łącznym wynikiem 138,7s

II miejsce OSP SMYKÓWKO z łącznym wynikiem 143,6s

III miejsce OSP BRZYDOWO z łącznym wynikiem 153,8s

IV miejsce OSP SAMBOROWO z łącznym wynikiem 168,3s

 

GRUPA A

I miejsce OSP BRZYDOWO z łącznym wynikiem 109,5s

II miejsce OSP PIETRZWAŁD z łącznym wynikiem 115,6s

III miejsce OSP ORNOWO z łącznym wynikiem 117,9s

IV miejsce OSP SMYKÓWKO z łącznym wynikiem 118,1s

V miejsce OSP IDZBARK  z łącznym wynikiem 119,8s

VI miejsce OSP RESZKI z łącznym wynikiem 130,6s

VII miejsce OSP NAPROM z łącznym wynikiem 132,7s

VIII miejsce OSP TURZNICA z łącznym wynikiem 134,5s

IX miejsce OSP STARE JABŁONKI z łącznym wynikiem 140,3s

X miejsce OSP SAMBOROWO z łącznym wynikiem 144,4s

XI miejsce OSP GLAZNOTY z łącznym wynikiem 149,7s

XII miejsce OSP DURĄG z łącznym wynikiem 150,7s

 

Nagrody wręczył Wójt Gminy Ostróda, Prezes Zarządu Oddziały Gminnego Zarządu OSP RP Bogusław Fijas, Wiceprezes Zarządu Oddziały Gminnego Zarządu OSP RP  Ryszard Harasim i Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztof Ruczyński.

Organizacją zawodów zajęła się Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Jabłonkach przy wsparciu Gminnego Komendanta Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztofa Ruczyńskiego. Na gości i uczestników czekał nieodpłatny poczęstunek.