Gminny Dzień Strażaka w Glaznotach

OSP 12.05.2018

W Glaznotach obchodzono uroczyście Gminny Dzień Strażaka oraz 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Glaznotach.

 

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Kościele w Glaznotach, po której kolumna składająca się z pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, strażaków ochotników z wszystkich jednostek OSP na czele z orkiestrą Dętą OSP Turznica przemaszerowała na plac przed remizą OSP, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka. Meldunek o gotowości Jednostek OSP do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostródzie Bogusławowi Fijasowi złożył Komendant Gminny ZOSP Krzysztof Ruczyński.

Wójt Gminy Ostróda złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich strażaków ochotników i ich rodzin z terenu Gminy Ostróda przekazując listy z życzeniami na ręce Prezesów OSP.  Podkreślił szczególną rolę jaką odgrywają Strażacy Ochotnicy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ostróda, jednocześnie na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Glaznotach Druha Ryszarda Brzózki złożył życzenia z okazji 70-lecia istnienia ich Straży. Następnie Prezes  przedstawił historię OSP Glaznoty od powstania w 1948 roku do chwili obecnej.

 

Zasłużonym Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wręczone Medale za Zasługi dla Pożarnictwa i odznaki Strażak Wzorowy oraz Za Wysługę Lat w OSP.

Odznaczenia otrzymali:

 

ZŁOTY MEDAL

Irena Jara

Eugeniusz Pankowski

 

SREBRNY MEDAL

Dariusz Borucki

 

BRĄZOWY MEDAL

Sławomir Gasikowski

Ryszard Krauzewicz

Wiesław Łodzikowski

 

STRAŻAK WZOROWY

Krystian Tyburski

Paweł Deska

Leszek Kwiatkowski

Marek Nowakowski

 

Odznaką za wysługę 5 lat w OSP wyróżnieni zostali Druhowie

            Paweł Deska

            Sławomir Niesyt

            Patryk Łodzikowski

            Radosław Świniarski

            Mateusz Orłowski

            Tomasz Siwczak

            Michał Licznerski

            Dariusz Wiktorowicz

            Jacek Reda

            Paweł Szałata

            Mariusz Wiktorowicz

            Tomasz Jarzyna

            Marcin Karkut

            Sebastian Falkowski

            Daniel Sontowski

            Łukasz Cieszyński

            Radosław Cieszyński

            Maciej Cieszyński

            Dariusz Wejnar

            Jakub Liberacki

 

Odznaką za wysługę 10 lat w OSP wyróżniony został Druh

            Zbigniew Tomczyk

 

Odznaką za wysługę 15 lat w OSP wyróżnieni zostali Druhowie

            Arkadiusz Lewiński

            Grzegorz Smogorzewski

            Sławomir Gasikowski

            Dariusz Borucki

            Rafał Woźniak

 

Odznaką za wysługę 20 lat w OSP wyróżnieni zostali Druhowie

            Maciej Kijek

            Andrzej Makar

 

Odznaką za wysługę 25 lat w OSP wyróżniony został Druh

            Marek Kikul

 

Odznaką za wysługę 30 lat w OSP wyróżnieni zostali Druhowie

            Krzysztof Łukaszewski

            Marek Chudziński

 

Odznaką za wysługę 35 lat w OSP wyróżnieni zostali Druhowie

            Czesław Kudyba

            Stanisław Blajda

            Kazimierz Kołodziejczyk

            Wiesław Rossmann

 

Odznaką za wysługę 40 lat w OSP wyróżnieni zostali Druhowie

            Emil Dziki

            Jurek Maczollek

 

Odznaką za wysługę 45 lat w OSP wyróżniony został Druh

            Jerzy Szczerbowski

 

Odznaką za wysługę 55 lat w OSP wyróżnieni zostali Druhowie

            Edward Ojdowski

            Jerzy Gasikowski

            Józef Walkowiak

 

Odznaką za wysługę 60 lat w OSP wyróżniony został Druh

            Henryk Podgórniak

 

Medale i odznaczenia wręczali: Bogusław Fijas Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP w Ostródzie, Ryszard Harasim Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie, Bogusława Orzechowska Senator RP.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście wzięli udział w pikniku przy remizie OSP.