Gminny Dzień Strażaka

OSP 04.05.2019

W gminie Ostróda obchodzono uroczyście Gminny Dzień Strażaka oraz 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie.
 

 

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Świętego Piotra w Okowach w Pietrzwałdzie. Po mszy świętej kolumna składająca się z pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, strażaków ochotników z wszystkich jednostek OSP na czele z orkiestrą Dętą OSP Turznica przemaszerowała na plac do Napromu, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka. Meldunek o gotowości Jednostek OSP do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Gustawowi Markowi Brzezinowi złożył Komendant Gminny ZOSP Krzysztof Ruczyński. Następnie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość oraz złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich strażaków ochotników i ich rodzin z terenu Gminy Ostróda przekazując listy z życzeniami na ręce Prezesów OSP. Wójt Bogusław Fijas podkreślił szczególną rolę jaką odgrywają Strażacy Ochotnicy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ostróda. Jednocześnie na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie Druha Stanisława Blajdy złożył życzenia z okazji 70-lecia istnienia ich Straży. Z okazji Dnia Strażaka i 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Napromie odznaczeni zostali:


Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Stanisław Blajda


Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

druh Tomasz Dwórznik


Odznakami Strażak Wzorowy

Tomasz Dwórznik
Grzegorz Kołodziejczyk
Artur Jędrzejak
Grzegorz Smogorzewski
Patryk Łodzikowski
Mateusz Orłowski


Odznakami za wysługę lat w OSP zostali wyróżnieni:

45 lat

Henryk Wiśniewski

35 lat

Zbigniew Jabłoński
Kazimierz Kołodziejczyk

30 lat

Wiesław Sokołowski

20 lat

Krzysztof Lipiński

15 lat

Krzysztof Tomaszewski
Piotr Wiśniewski
Jarosław Godlewski

10 lat

Grzegorz Stanisławski OSP Durąg
Tomasz Dwórznik OSP Naprom
Jacek Konkiel OSP Naprom
Konrad Wiszniewski OSP Naprom
Piotr Rosik OSP Naprom