Grand Prix Brzydowo 2010

Sport 20.09.2009

2 października 2010 r. rozpoczyna się kolejna, czternasta już edycja turnieju tenisa stołowego amatorów GRAND PRIX Brzydowo 2010.

REGULAMIN

 

 

REGULAMIN

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW

GRAND PRIX BRZYDOWO 2010r.

1. Cel imprezy:

·           popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim

·           umożliwienie masowej formy aktywności ruchowej w środowisku wiejskim

·           wyłonienie najlepszego tenisisty stołowego amatora w XIV edycji Grand Prix

2. Termin i miejsce:

·           zawody rozgrywane będą w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Brzydowie

·           zawody składać się będą z 16 turniejów ( do końcowej punktacji zaliczać się będzie 14 najlepszych), po czym rozegrane zostaną turnieje TOP 16 dla najlepszej szesnastki zawodów oraz pocieszenia dla pozostałych uczestników

·           pierwszy turniej rozegrany zostanie w dniu 2 października 2009r.(piątek), o ewentualnych zmianach wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni przynajmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem zawodów)

·           początek rozpoczęcia wszystkich turniejów o godzinie 17.00

·           w pierwszym turnieju rozstawionych będzie 16 najlepszych zawodników z uprzedniego sezonu

·           na kolejnych  zawodnicy rozstawiani będą wg zajmowanych miejsc (po uprzednich zawodach) w klasyfikacji generalnej

3. Organizator:

·           organizatorem turnieju jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” Brzydowo przy współudziale Urzędu Gminy Ostróda

4. Sposób prowadzenia zawodów:

·           turnieje prowadzone będą systemem „ruskim” do dwóch przegranych meczy ale z wyłonieniem  wszystkich miejsc

5. Uczestnictwo:

·           w zawodach mogą uczestniczyć  wszyscy chętni którzy w sezonie rozgrywkowym 2009/2010 nie są zgłoszeni do rozgrywek związkowych oraz nie grali w w/w rozgrywkach w sezonach 2007/2008 i 2008/2009.

·           warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia.

·           wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju są ubezpieczeni przez GLZS Ostróda

6. Punktacja:

·           w zawodach obowiązywać będzie następująca punktacja ( przy starcie 32 zawodników ) 1-32pkt,

2-31pkt, 3-30pkt,.......31-2pkt, 32-1pkt)

·           w wypadku gdy wystartuje więcej niż 32 zawodników (pierwszy zdobywa taką ilość punktów ilu zawodników startuje w turnieju natomiast ostatni 1pkt) np. 1-37pkt, 2-36pkt, 3-35pkt,...36-2pkt,

37-1pkt,

7. Nagrody:

·           sześciu najlepszych zawodników Grand Prix Brzydowo 2010 otrzyma pamiątkowe puchary (ew. upominki rzeczowe)

·           trzech najlepszych w turnieju końcowym TOP 16 otrzyma puchary lub upominki rzeczowe

8. Sprawy finansowe:

·           każdy zawodnik przyjeżdża na turniej na koszt własny

·           wpisowe do turnieju w roku 2009/10 ustala się na  złotych 10,-

9. Postanowienia końcowe:

·           prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora

·           wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator imprezy

·           o wszelkich zmianach organizator zobowiązuje się powiadomić wszystkich uczestników nie później jak jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnych zawodów