Gustaw Marek Brzezin ponownie Wójtem Gminy Ostróda

Gmina 07.12.2010

Dnia 29 listopada 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostróda miało miejsce spotkanie, podczas którego Pani Dorota Langowska Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi zaświadczenie stwierdzające, że wyborach, które odbyły się 21 listopada 2010r. został wybrany na kolejną kadencję Wójtem Gminy Ostróda.

 


Skarbnik Gminy Ostróda Pani Maria Andrychowska wraz z Sekretarzem Gminy Andrzejem Pęzińskim w imieniu wszystkich pracowników złożyli Panu Wójtowi serdeczne gratulacje.