harmonogram zebrań wiejskich

Gmina 14.08.2012

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie,
które odbędą się w Gminie Ostróda
zgodnie z poniższym harmonogramem

 

 

L.p.

 

data

 

godzina

 

 

Sołectwo

 

Opiekun

1.

2.

20.08.2012r.

1700

1900

Gierłoż
Samborowo

Iwona Kubaszczyk

Marek Wydrzyński

 

3.

4.

21.08.2012r.

1700

1900

Tyrowo

Wirwajdy

Monika Klimowska

Władysław Jankiewicz

5.

22.08.2012r.

1900

Reszki

Tomasz Kosecki

6.

7.

23.08.2012r.

1700

1900

Lipowo

Smykówko

Agnieszka Jakubowska

Joanna Burcon

8.

9.

24.08.2012r.

1700

1900

Pietrzwałd

Naprom

 

Elżbieta Koziej

Grażyna Car

10.

11.

27.08.2012r.

1700

1900

Wysoka Wieś

Glaznoty

Elżbieta Kulesza

Zbigniew Tomczyk

 

12.

13. 

28.08.2012r.

1700

1900

Górka

Turznica

 

Maria Kubaszczyk

Henryka Markowska

14.

15.

 

30.08.2012r.

1700

1900

Stare Jabłonki

Kątno

Karol Hładyszewski

Małgorzata Leszczyńska

16.

31.08.2012r.

1700

Międzylesie

Ewelina Ignaczewska

 

17.

18.

03.09.2012r.

 

 

1700

1900

Morliny

Kajkowo

 

Karolina Czerwonka

Magdalena Wajdyk

19.

04.09.2012r.

1900

Zwierzewo

Waldemar Cieśluk

20.

21.

05.09.2012r.

1700

1900

Brzydowo

Ornowo

Artur Lewartowski

Bożenna Mąka

22.

23.

06.09.2012r.

1700

1900

Rudno

Dziadyk

Agnieszka Raczyńska

Alicja Karłowicz

24.

25.

07.09.2012r.

1700

1900

Ostrowin 
Szyldak

 

Barbara Bigaj

Marta Podgórska

26.

27.

 

10.09.2012r.

 

1700

1900

Durąg

Lichtajny

 

Iwona Derbin

Anna Wawrowska

28.

29.

30.

11.09.2012r.

1600

1730

1900

Klonowo

Giętlewo

Wygoda

Łucja Fafińska

Krzysztof Ruczyński

Zbigniew Tomczyk

 

31.

32.

 

33.

 

34.

12.09.2012r.

 

 

13.09.2012r.

 

14.09.2012r.

1700

1900

 

1700

 

1700

 

Idzbark

Grabin

 

Wałdowo

 

Lubajny

Beata Czerkas

Danuta Kucharczuk 

 

Teresa Ołowska

 

Grazyna Pydyn