I Gminne Halowe Igrzyska

Sport 15.03.2008

 

 


Zawodnicy zmagali się w następujących konkurencjach: trójbój (rzut lotką, strzał na bramkę i kręgle), wielobój rodzinny, tenis stołowy, szachy, warcaby, brydż, strzelanie z wiatrówki oraz przeciąganie liny.

Jak zawsze najwięcej emocji dostarczyło przeciąganie liny, a poszczególne pojedynki między sołectwami wzbudzały gorący aplauz wszystkich uczestników Igrzysk.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobyła reprezentacja Sołectwa Samborowo, II miejsce zdobyła reprezentacja Sołectwa Turznica a III miejsce reprezentacja Sołectwa Reszki.

Dalsza klasyfikacja według kolejności to reprezentacje Lipowa, Idzbarka, Durąga, Urzędu Gminy Ostróda, Starych Jabłonek, Zwierzewa, Pietrzwałdu i Morlin.

 

Wyniki w poszczególnych konkurencjach

 

Trójbój (rzut lotką, strzał na bramkę, zbijanie kręgli)

sołtys lub członek Rady Sołeckiej, pracownik UG

I miejsce Adam Stankiewicz - Idzbark, II Władysław Wysocki - Reszki, III Zdzisław Kugler - Durąg, IV Henryk Malik - Pietrzwałd, V Antoni Glinicki - Zwierzewo, VI Grażyna Car - Urząd Gminy, VII Piotr Dmochewicz - Lipowo, VIII Eugeniusz Baran - Turznica, IX Halina Sztramska - Morliny, X Halina Dworak - Samborowo.

kobieta

I Anna Wawrowska - Urząd Gminy, II Joanna Szymańska - Zwierzewo, III Alicja Olszewska - Durąg, IV Anna Małecka - Stare Jabłonki, V Anna Raczyźska - Pietrzwałd, VI Anna Mateuszczak - Samborowo, VII Grażyna Ostas - Turznica, VIII Honorata Chodakowska - Lipowo, IX Monika Jaroszewska - Reszki, X Zofia Stankiewicz - Idzbark.

mężczyzna

I Patryk Piskorz - Stare Jabłonki, II Artur Dziełak - Idzbark, III Artur Jabłonka - Urząd Gminy, IV Łukasz Pawlak - Lipowo, V Łukasz Sztramski - Turznica, VI Bartosz Solis - Reszki, VII Maciej Baranowski - Durąg, VIII Krzysztof Przewożny - Samborowo, IX Wiesław Paneczko - Zwierzewo

Wielobój rodzinny (matka jazda na rowerze, ojciec strzelanie z wiatrówki, dziecko slalom z piłką)

 

I rodzina Sadowskich - Turznica, II Jaroszewscy - Reszki, III Chodakowscy - Lipowo, IV Kawka - Samborowo, V Stankiewicz - Idzbark, VI Małeccy - Stare Jabłonki.

Podnoszenie odważnika

 

Kat. do 75 kg.

I Marcin Fijas - Samborowo, II Łukasz Sztramski - Turznica, III Władysław Wysocki - Reszki, IV Patryk Piskorz - Stare Jabłonki, V Rafał Polewiak - Urząd Gminy, VI Łukasz Pawlak - Lipowo.

Kat. pow. 75 kg.

I Andrzej Lipiński - Durąg, II Tomasz Retkowski - Samborowo, III Adam Stankiewicz -Idzbark, IV Bogdan Sitnik - Urząd Gminy, V-VI Tomasz Klimecki - Lipowo, Marcin Galantowicz - Stare Jabłonki, VII Cezary Solis Reszki, VIII Jan Zalewski -Turznica.

Tenis stołowy

 

kobiety

I Katarzyna Kaczerska - Reszki, II Natalia Koper - Samborowo, III Joanna Szymańska -     Zwierzewo, IV Anna Mielańczuk - Urząd Gminy, V Anna Kozicz - Idzbark, VI Agata Werner - Turznica, VII Anna Raczyńska - Pietrzwałd, VIII Ewa Kozłowska -Lipowo.

Mężczyżni

I Tomasz Klimecki - Lipowo, II Daniel Ciborowski - Durąg, III Łukasz Sztramski -     Turznica, IV Wiesław Koper - Samborowo, V Patryk Woźniak - Pietrzwałd, VI Grzegorz Bednarczyk - Reszki, VII Marek Kozłowski - Zwierzewo, VIII Adam Truszkowski - Stare Jabłonki, IX Jan Morawski - Idzbark, X Roman Szewczk - Urząd Gminy.

Szachy

 

kobiety

I Magdalena Opalińska - Samborowo, II Natalia Lewicka - Turznica, III Honorata Hodakowska - Lipowo,

Mężczyźni

I Patryk Opaliński - Samborowo, II Tomasz Łęga - Reszki, III Jerzy Froń - Zwierzewo, IV Damian Binkuś - Turznica, V Paweł Deska - Turznica, VI Krzysztof Sternicki - Lipowo, VII Szymon Stankiewicz - Idzbark

Warcaby

 

kobiety

I Magdalena Opalińska - Samborowo, II Natalia Lewicka - Turznica, III Natalia Domrzalska - Reszki, IV Honorata Domrzalska - Lipowo, V Katarzyna Król - Urząd Gminy.

Mężczyźni

I Leszek Kwiatkowski - Samborowo, II Edmund Wasilewski - Reszki, III Andrzej Lewicki - Turznica, IV Morawski Idzbark, V Paweł Deska - Durąg, VI Marcin Paneczko - Zwierzewo, VII Kapuściński - Lipowo.

Brydż

I Wiesław Gościcki/Wiesław Kuban, II Ostas/Kacperski - Turznica, III Jan Brzozowski/Sławomir Maczuga - Lipowo.

Przeciąganie liny (2 kobiety i 3 mężczyzn)

I Idzbark, II Samborowo, III Turznica, IV Reszki, V Durąg, VI Lipowo, VII Urząd Gminy.

Strzelanie z wiatrówki (wyniki nie zaliczane do klasyfikacji)

I Antoni Glinicki - Zwierzewo, II Cezary Solis - Reszki, III Artur Jabłonka - Urząd Gminy.

Klasyfikacja drużynowa

I Samborowo - 181 pkt.

II Turznica - 159

III Reszki - 138,5

IV Lipowo - 131

V Idzbark - 113

VI Durąg - 86

VII Urząd Gminy - 80.5

VIII Stare Jabłonki - 60

IX Zwierzewo - 58

X Pietrzwałd - 31

XI Morliny - 4

Przeciąganie liny jak zawsze dostarczyło największych emocji, a poszczególne pojedynki między sołectwami wzbudzały gorący aplauz wszystkich uczestników Igrzysk.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami uczestnicy Igrzysk mogli podziwiać występy grupy tanecznej dziewcząt z Zespołu Szkół w Samborowie.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy(czki) otrzymali medale i nagrody ufundowane przez Urząd Gminy.
Drużyny za zajęcie miejsc od pierwszego do szóstego otrzymały z rąk Wójta Gminy Gustawa Marka Brzezina puchary i dyplomy, pozostałe ekipy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy Igrzysk otrzymali pamiątkowe znaczki.