III Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Ostróda

Organizacje pozarządowe - Aktualności 10.12.2008

 

Wśród zaproszonych gości pojawił się Starosta Powiatu Ostródzkiego Włodzimierz Brodiuk, Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Marek Skaskiewicz Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.

Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła możliwości realizacji i zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zaś Agnieszka Szaciłowska reprezentująca Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zachęciła gminne organizacje do korzystania z usług i pomocy CWOPu w codzienne działalności statutowej.

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska podsumowała dotychczasową współpracę organizacji pozarządowymi z samorządem gminnym, przedstawiła aktualną ofertę szkoleniową dla NGO oraz harmonogram  kontroli.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Liderem Organizacji Pozarządowych Gminy Ostróda na rok 2009 została Beata Kucharczyk.

III Forum Organizacji Pozarządowych było również okazją do podsumowania dwóch projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda” oraz „Uczymy się pomagać ludziom” dzięki realizacji którego Wójt Gminy Ostróda przekazał dla dwóch organizacji pozarządowych – Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Jabłonkach i Turznicy Torby Medyczne PSP-R1.