Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Aktualności 13.09.2017

Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2018. Termin zgłaszania propozycji upływa 4 października 2017 r.

 

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018" zapraszam Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2018 roku.

 

Zgłoszone propozycje posłużą Gminie Ostróda do opracowania w/w dokumentu. Na podstawie zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, powstanie lista projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2018.

 

Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: lub wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem „Propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2018" w terminie do dnia 4 października 2017 roku do godz.15:30.

 

Formularz zgłoszenia propozycji zadania priorytetowego do Rocznego Programu Współpracy.