Informacja o realizacji projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda”

Inwestycje unijne 11.12.2008

 

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców Gminy Ostróda, umożliwienie społeczności samorealizacji rozwoju osobistego poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu w połączeniu z działaniami edukacyjnymi, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz edukacji, wzmocnienie integracji mieszkańców poprzez umożliwienie większej aktywności w życiu towarzyskim.

Z projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda” skorzystało 473 mieszkańców z terenu Gminy Ostróda – radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

W ramach projektu zrealizowano 11 wyjazdów edukacyjnych do instytucji kultury:

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2 spektakle)

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (3 spektakle)

Teatr Miejski w Gdyni (2 spektakle)

Teatr Muzyczny w Gdyni (1 spektakl)

Teatr Wybrzeże w Gdańsku (2 spektakle)

Warszawska Opera Kameralna (1 spektakl)