Informacja o realizacji projektu „Uczymy się pomagać ludziom”

Inwestycje unijne 11.12.2008

 

Projekt koncentrował się na szkoleniu osób/mieszkańców gminy niezwiązanych tylko zektorem ratownictwa medycznego, lecz na osobach, które pragną zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą ratowania życia ludzkiego i zachowania się w ekstremalnych sytuacjach.

Program szkolenia „Uczymy się pomagać ludziom” obejmował pełny zakres niesienia pierwszej pomocy, połączony z ćwiczeniami praktycznymi, z wykorzystaniem profesjonalnych prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych.

Uczestnicy zajęć korzystając z profesjonalnych fantomów osób dorosłych i dzieci oraz zakupionych w ramach projektu torbach medycznych, sprawdzali w praktyce nabyte umiejętności.

Z projektu „Uczymy się pomagać ludziom” skorzystało 48 mieszkańców z terenu Gminy Ostróda – nauczyciele gminnych placówek oświatowych, strażacy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Szkolenie odbyło się w Centrum Kształcenia w Ornowie.