Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 03.04.2024

Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh dla członków rodzin z terenu Gminy Ostróda dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii oraz dla osób zmagających się z uzależnieniem behawioralnym. Program finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025.