Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Projekt w PS Stare Jabłonki - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda 04.04.2017

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

dotyczy zakupu produktów żywnościowych w związku z realizacją projektu
pt. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”

 

                                                                                                          
Stare Jabłonki, 04.04.2017r.

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach

ul. Spacerowa 8

14-133 Stare Jabłonki

NIP:741-204-84-97

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

dotyczy zakupu produktów żywnościowych w związku z realizacją projektu
pt. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym
dotyczącym zakupu produktów żywnościowych w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej jako Wykonawcę zamówienia wyłoniono:

Sklep spożywczo-przemysłowy „SZELĄG” Violetta Klimowicz, ul. Spacerowa 3, 14-133 Stare Jabłonki

Pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.