Inwestycje sportowe w Gminie Ostróda

Gmina 31.03.2021

W Gminie Ostróda realizowane są kolejne inwestycje sportowe.

 

Coraz większe efekty prac widać przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, przy wsparciu i zaangażowaniu Wiceministra Sportu  Jacka Osucha oraz Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego. Wykonawcą tej kolejnej już na mapie Gminy Ostróda inwestycji jest firma LUXCOM Mateusz Ruczyński Grodziczno. Projekt zakłada budowę budynku sportowego, jednokondygnacyjnego o wymiarach 30x40m. Nowo wybudowany obiekt nawiązywał będzie do  krajobrazu miejscowości Idzbark, a jego kształt i elewacje do istniejącego budynku szkoły wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wartość zadania opiewa na kwotę 6 581 803,43zł.

 

Ponadto Gmina Ostróda w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska, edycja 2020, realizuje  budowę trzech boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Lipowo, Tyrowo i Szyldak. Inwestycja została  dofinansowana z Ministerstwa Sportu. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 951 900,00zł, a całego zadania 2 272 412,63 zł. Wykonawcą jest firma EVERSPORT Sp. z o.o. z Warszawy.