IV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014

Gmina 30.12.2010

Dnia 30 grudnia 2010r. o godz. 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostróda  miała miejsce IV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014 według następującego porządku obrad:

 


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.

7. Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.