Koncentracja Gminna w Starych Jabłonkach

OSP 13.10.2018

Na terenie Hotelu Anders w Starych Jabłonkach zostały przeprowadzone w ramach szkolenia członków OSP, ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostróda- Koncentracja Gminna OSP. W ćwiczeniach uczestniczyło 12 zastępów OSP z terenu Gminy Ostróda oraz OSP Ostróda. Ćwiczenia przebiegały pod czujnym okiem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

 

Założeniem do ćwiczeń był pożar domku letniskowego. Celem przeprowadzenia koncentracji jednostek OSP, było sprawdzenie:

  • faktycznego czasu operacyjnego dojazdu jednostek na miejsce zdarzenia,
  • stanu osobowego zastępów,
  • wyposażenia samochodów,
  • sprawdzenie wyszkolenia druhów (w zakresie praktycznym) pod kątem działań ratowniczo-gaśniczych (w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego),
  • umiejętności zorganizowania ciągłości podawania wody na duże odległości,
  • sprawdzenie sprawności i skuteczności sieci hydrantowej znajdującej się na terenie obiektu oraz w jego pobliżu,
  • zasad prowadzenia łączności radiowej.

 

Ćwiczenia obserwowali również: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Ostróda i Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Bogusław Fijas, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP Ryszard Harasim, Komendant Gminny Związku OSP w Ostródzie Krzysztof Ruczyński oraz liczni goście Hotelu Anders.

Po zakończeniu przez OSP działań praktycznych przeprowadzono odprawę z podsumowaniem przebiegu ćwiczeń. Uczestniczący w ćwiczeniach jako obserwatorzy przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego Tomasza Ostrowskiego ocenili, że przyjęte cele zostały osiągnięte w stopniu dobrym.