Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 02.11.2011

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2012r.

 


Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2012r.


Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 17 listopada br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 15 listopada 2011r. o godz. 15:00 w sali 301 Urzędu Gminy Ostróda.

Formularz zgłaszania uwag

Projekt Rocznego Programu Współpracy