Kordegarda Glaznocka - budzenie centrum wsi. Społeczne udostępnienie Kordegardy Glaznockiej

Gmina 08.05.2023

W Glaznotach miało miejsce trzydniowe święto mieszkańców wsi. Wydarzenia skoncentrowane były wokół historycznego centrum miejscowości, w sąsiedztwie niewielkiego budynku Kordegardy Glaznockiej - dawnej remizy wzniesionej na fundamentach XIX-wiecznej kuźni wiejskiej. W 2021 roku, dzięki wysiłkowi Gminy Ostróda i współpracy ze Stowarzyszeniem „Durąg XXII wieku”, budynek ten został uratowany przed całkowitą rujnacją. Teraz nadszedł czas, by odpowiedzialność za jego wykorzystanie przejęli mieszkańcy Glaznot.

 

Przez trzy dni mieszkańcy wsi, jak też wszyscy chętni, mogli wziąć udział w różnych działaniach. W piątek głównymi animatorami byli rzeźbiarka Agata Markos i saksofonista Wojciech Bergiel. Uczestnicy mieli możliwość pokryć szkliwami ceramicznymi przygotowane niewielkie czarki, które zostały potem wypalone w specjalnym piecu przy zastosowaniu japońskiej metody RAKU. Oczekiwanie na efekty wypału umilił koncert Wojciecha Bergiela na saksofonie w średniowiecznym kościele ewangelickim, udostępnionym dzięki przychylności pastora Krzysztofa Kopacza, proboszcza parafii KEM Miłości Bożej w Iławie. Dodatkową artystyczną oprawę wydarzenia w kościele stanowiły wystawy malarskie: prace graficzne Mileny Bogackiej i wybór z dorobku dwóch plenerów malarskich realizowanych w ramach działań przy tworzeniu Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach. Na zakończenie dnia wszyscy zostali ugoszczeni smacznym poczęstunkiem w świetlicy wiejskiej, przygotowanym przez Sołectwo Glaznoty i Panią Sołtys Grażynę Gasikowską.
 
W sobotę, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, odbył się pieszy i konny rajd do źródeł rzeki Gizeli. Udział w nim wzięli mieszkańcy Glaznot i ich goście oraz duża grupa uczestników obozu jeździeckiego zorganizowanego przez Monikę Żurawską-Wiącek i Stajnię Koń na Biegunach. U źródeł Gizeli uczestnicy poznali przekaz lokalny o Górze Zmrocz i mityczne okoliczności powstania wsi Glaznoty. Podczas popasu toczyły się rozmowy na temat tego, jak uczynić krajobraz doliny rzeki bardziej atrakcyjnym i przyjaznym. Rozmowy o zmianach klimatu i możliwościach, jakie stoją w tej mierze przez mieszkańcami Glaznot, kontynuowano przy poczęstunku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Napromu.
 
Trzydniowe święto Glaznot zamknęło niedzielne spotkanie na łączce w historycznym centrum wsi, przed budynkiem Kordegardy Glaznockiej. W ramach uroczystej, symbolicznej części wydarzenia wkopano tablicę informacyjno-edukacyjną „Kordegarda Glaznocka” i otwarto oś widokową, łączącą Kordegardę Glaznocką z kamiennym Kręgiem Wspólnoty Kultur na stoku doliny rzeki Gizeli. Agata Markos zaprezentowała uczestnikom spotkania makietę rzeźby przedstawiającej kobiecą alegorię rzeki Gizeli, która w pełnym wymiarze zostanie posadowiona na głazie znajdującym się w centrum łączki przed Kordegardą. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych. Alegoria rzeki Gizeli może stać się interesującym akcentem promocyjnym wsi Glaznoty. Rozmawiano o tym podczas pikniku, który dla licznie zgromadzonych mieszkańców wsi i ich gości przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie, przy męskim wsparciu Sołtysa Sołectwa Pietrzwałd, Marcina Jabłonowskiego.
 
W wydarzeniu wzięli udział Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i jego zastępca Grzegorz Kastrau oraz Grzegorz Kierozalski, dyrektor Oddziału Terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 
Trzydniowe święto Glaznot to zbiorowy wysiłek wielu ludzi i instytucji. Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie, przy współudziale Gminy Ostróda, sfinansował to przedsięwzięcie.