Krok naprzód w komunikacji Gminy Ostróda z mieszkańcami

Gmina 27.03.2024

Dzięki zrealizowanym projektom i pozyskanym środkom zewnętrznym w Gminie Ostróda wprowadziliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz samej administracji publicznej.

 

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda - wartość całej inwestycji wyniosła imponujące 6 721 699,25 zł, a z tego dofinansowanie sięgnęło 4 510 800,47 zł. Telemetria stanowi kluczowe narzędzie poprawy efektywności działań, umożliwiając lepsze monitorowanie i zarządzanie zasobami wodnymi. Portal eWoda dostępny jest pod adresem:
gdzie mieszkańcy mogą śledzić parametry wodne oraz zgłaszać ewentualne problemy oraz realizować bieżące zobowiązania
 
Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-Usług ????️ Wartość tego zadania sięga 1 849 272,57 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 1 557 686,68 zł. Dzięki temu projektowi wymieniono całą bazę sprzętową w Urzędzie włącznie z doposażeniem serwerowni, co pozwoliło na wdrożenie takich systemów jak m.in system eRada, NGO, oprogramowanie finansowo-księgowe, ewidencji ludności, system do gospodarowania mieniem komunalnym, a także szereg innych modułów oprogramowania. Dzięki tym powyższym działaniom, umożliwiono między innymi interakcję obywatela z systemami informatycznymi Urzędu.
Już dzisiaj portal https://euslugi.gminaostroda.pl pozwala zakładać obywatelom konta za pomocą profilu zaufanego i realizować szereg różnych spraw, logować się za pomocą aplikacji mObywatel, sprawdzać status swoich spraw, umożliwiać płatności internetowe przy użyciu na przykład Bliku.
 
???? Cyfrowa Gmina - Wartość całkowita tego projektu wyniosła 527 405,55 zł, przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej w wysokości 482 820,00 zł. Dzięki temu programowi wprowadziliśmy szereg nowoczesnych narzędzi, włączając w to wyposażenie komputerowe dla szkół, a także wymiana prawie całej bazy sprzętowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie wliczając w to nawet doposażenie GOPSu w nowoczesny serwer.
 
Jednak najważniejszym efektem realizacji tego projektu grantowego było wdrożenie w Jednostkach Oświatowych nowoczesnego oprogramowania w zakresie wsparcia administracyjnego w oparciu o systemy informatyczne Vulcan. To co jest najistotniejsze w tych systemach to to, że działają one w tak zwanej chmurze, a więc szkoły nie potrzebują do ich działania drogich elementów wyposażenia serwerowego ponieważ wystarczy tylko dostęp do internetu.
 
????Podsumowaniem i taką klamrą domykającą te wszystkie działania Gminy Ostróda w zakresie wdrażania najnowocześniejszych systemów cyfrowych i szeroko pojętej cyfryzacji Gminy jest uczestnictwo w grancie pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wartość Grantu, to ponad 913 tyś. zł. z czego pozyskane środki to 93%. Głównym wymogiem grantodawcy przy realizacji tego projektu jest osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dotychczas wdrożonych na przestrzeni ostatnich kilku lat wielu nowych systemów informatycznych.
 
Zapraszamy do korzystania z nowych usług oraz śledzenia naszych kolejnych inicjatyw, które mają na celu dalszy rozwój i dobro naszej społeczności!