Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna

OSP 11.10.2021

W dniach 6-10 października 2021 r. w remizie OSP w Reszkach grupa mieszkańców Gminy Ostróda wzięła udział w szkoleniu z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu w wysokości 10 000,00 zł otrzymanemu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie. Celem przedsięwzięcia jest rozwój obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Ostróda do pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej przez osoby do tego uprawnione. Dodatkowym celem jest budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych poprzez zapewnienie pomocy sąsiedzkiej. Mieszkańcy gminy po odbyciu szkolenia będą przygotowani do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej potrzebującym. Przeprowadzenie szkolenia i uzyskanie przez grupę osób wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości z terenu Gminy Ostróda. 37 osób biorących udział w szkolenie jest również członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Szkolenie zakończyło się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników tytułu ratownika.