Laptopy dla czwartoklasistów w Gminie Ostróda

Gmina 24.11.2023

W ramach Programu Ministerstwa Cyfryzacji „Laptop dla ucznia” mającego na celu wsparcie dzieci w rozwoju kompetencji cyfrowych, w dniach od 20 do 24 listopada 2023 roku w szkołach podstawowych w: Durągu, Brzydowie, Idzbarku, Zwierzewie, Lipowie, Tyrowie, Pietrzwałdzie, Samborowie i Szyldaku czwartoklasiści otrzymali laptopy. Łącznie przekazano do szkół 88 komputerów.

 

Dzieci będą mogły korzystać z tego sprzętu w szkole i w domu, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a w efekcie kształcić kompetencje cyfrowe.
Przekazanie laptopów nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez Gminę Ostróda z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia klasy IV.
 
Zgodnie z podpisywaną umową, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic
zobowiązał się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.