Liczymy się dla Polski

Gmina 01.04.2021

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

To ogólnopolskie badanie, które wykonuje się raz na 10 lat,

z obowiązkowym udziałem wszystkich dorosłych obywateli.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 to badanie, które odbywa się raz na 10 lat. W tym roku spis odbędzie się we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a jego wyniki wpłyną m.in. na wysokość przyznawanych dotacji, a także podział liczby reprezentantów poszczególnych krajów w Parlamencie Europejskim.
 
NSP 2021 jest źródłem rzetelnej i obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, a także ich profesji, miejscu zamieszkania czy poziomie wykształcenia. Na bazie jego wyników kształtowana będzie polityka w zakresie oświaty, tworzone będą plany zagospodarowania przestrzennego regionu, będzie można lepiej planować środki na rozwój mieszkalnictwa czy ochronę zdrowia w poszczególnych regionach. Zebrane dane posłużą także licznym analizom, np. określającym stabilność finansową państwa.
 
Narodowy Spis Powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021. Udział w Spisie jest obowiązkowy (zgodnie z ustawą o statystyce publicznej). Możemy spisać się samodzielnie przez internet, poprzez stronę Głównego Urzędu Statystycznego lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99. W razie braku naszej inicjatywy, będą kontaktować się z nami rachmistrzowie. A już teraz możecie przygotować się do spisu sprawdzając, jakie pytania będą zadawane w formularzu. GUS udostępnia je na:  https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
 
Szczegółowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego znajdują się na https://spis.gov.pl/
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. dostępna jest na:  https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/ustawaonsp.pdf