LII Sesja Rady Gminy Ostróda

Gmina 27.07.2010

27 lipca 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda odbyła się LII  Sesja Rady Gminy Ostróda
z następującym porządkiem obrad: 

 


  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r.
  5. Projekt w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
  6. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Durągu.
  7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LVI/219/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda.
  8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Region Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad.