LV Sesja Rady Gminy Ostróda

Gmina 02.11.2010

28 października 2010 roku o godz. 10ºº w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie miała miejsce LV Sesja Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 


1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2010r.

5. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

6. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienia nadwyżki środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.